O firmie


Firma DIAMANTECH jest wyłącznym dystrybutorem, na terenie Polski, produktów firmy K&Y Diamond.

Wieloletnie doświadczenie produkcyjne firmy K&Y Diamond i nasze zaplecze techniczne jest w stanie zagwarantować Państwu maksymalną wydajność produkcji przy zachowaniu najwyższej jakości produktu końcowego.

Szczególną cechą naszych narzędzi wykonanych z super twardych materiałów przyszłości takich jak diament naturalny, polikrystaliczny azotek boru PCBN, polikrystaliczny diament PKD jest kilkukrotne zwiększenie prędkości procesu obróbki, wydłużenie cyklu życia narzędzia przy jednoczesnej poprawie jakości produktu finalnego. Wszystkie te składniki wpływają na redukcję kosztów związanych z procesami obróbczymi rzędu 20-30%.

Jesteśmy w stanie dobrać najbardziej odpowiednie narzędzie do specyfiki Państwa produkcji, tak aby uzyskać najwyższą produktywność. Współpraca K&Y Diamond z wieloma dostawcami proszków PKD i PCBN sprawia, że jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu narzędzia o dosłownie 30-40 różnych wielkościach ziarna, co stawia narzędzia K&Y Diamond w światowej czołówce.


K&Y Diamond - Manufacturer of Ultra Precision Tools

© 2009 Diamantech